English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

Welkom op de KNPV-voorjaarsvergadering

Vormgeven van IPM, visie van Nefyto, diner, ALV

11 mei, 15-21 uur, Hof van Wageningen, Lawickse Allee 9, 6701 AN Wageningen

IPM

Geïntegreerde gewasbescherming, beter bekend als Integrated Pest Management (IPM), beoogt de teelt van gewassen met zo weinig mogelijk impact op het milieu met een zo goed mogelijke inzet van plantenrassen, cultuurmaatregelen en bestrijding. Het teeltsysteem is gestoeld op het voorkómen van ziekten en plagen in combinatie met biologische bestrijding. In de Nederlandse kastuinbouw is dit nu al de regel. Chemische gewasbescherming wordt achter de hand gehouden om zo nodig in te grijpen. In de ideale situatie zijn ook die correctiemiddelen niet meer nodig. Maar de biologische insteek is alleen mogelijk dankzij de zekerheid van deze correctiemiddelen.

Bij teelt in de open lucht en de volle grond ligt de zaak minder eenvoudig. Onkruiden, bodempathogenen, invliegende insecten en inwaaiende schimmelsporen maken dat er vaak preventief of curatief moet worden ingegrepen. Ten opzichte van ‘vroeger’ is er al heel veel gewonnen, met gebruikmaking van gegevens over het gewasklimaat, optimale screening en selectieve dosering. Kunnen we de middelen hier nog correctie noemen of is het een vast onderdeel van het IPM-systeem?

Wie is er aan zet?

De overheid geeft de wettelijke kaders aan, maar heeft de innovaties bij het bedrijfsleven neergelegd: Nieuwe rassen door veredelingsbedrijven, nieuwe middelen door de (biologische en chemische) gewasbeschermingsindustrie en technische innovaties bij tal van technische bedrijfstakken. En het is aan de boer en tuinder om daar dan op een goede manier gebruik van te maken.

Als er geroepen wordt dat het beter moet, schoner, veiliger, wie is er dan aan zet?

Is dat de boer? De techneut? De veredelaar? De biologische bestrijdingsfirma? Of de chemische middelenfabrikant? Waarschijnlijk allemaal!

Visie en ambitie van Nefyto

Daarom is het zo belangrijk dat Nefyto, de belangenvereniging van de chemische gewasbeschermingsindustrie, heeft nagedacht over de toekomst en haar doelen heeft samengevat in het visiedocument ‘Duurzaam en helder naar de toekomst’. Op de KNPV-najaarsbijeenkomst zal Maritza van Assen, directeur van Nefyto, deze nieuwe visie presenteren, die is samengevat in de vier V’s:

  • Vernieuwend: over middelen en teeltsysteem
  • Verantwoord: over het gewas en productbegeleiding
  • Verbindend: over stakeholders en samenleving
  • Verhelderend: over kennis en transparantie

Na een algemene inleiding wordt steeds een van deze vier pijlers van de IPM belicht en uitgewerkt met een concreet voorbeeld. Daarna volgt een reactie vanuit een van de geledingen van de KNPV, gevolgd door steeds een kort debat o.l.v. KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Voorlopig programma:

14.30      Registratie, koffie en thee
15.00      IPM en visie van Nefyto: presentaties en debat
17.00      Borrel
18.00      Diner
19.30      ALV

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro