English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

De toekomst van de gewasbescherming

KNPV voorjaarsbijeenkomst

Op 18 april vond in de Hof van Wageningen de KNPV-voorjaarsvergadering plaats. Dit was een interessante dag over een aantal heel belangrijke ontwikkelingen.

De volgende personen gaven een presentatie:

Martha van Eerdt 
(Planbureau voor de Leefomgeving)
EVALUATIE VAN DE NOTA DUURZAME GEWASBESCHERMING
Waar staan we nu?
Download pdf

Jo Ottenheim 
(Nefyto) 
EUROPESE REGELGEVING:
wat zijn de kaders?
a.    Verordening gewasbeschermingsmiddelen
b.    Richtlijn duurzaam gebruik gewasbeschermingsmiddelen
Download pdf

Johan Edens 
(Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
NIEUWE NOTA DUURZAME GEWASBESCHERMING /
NATIONAAL ACTIEPLAN

Wat moeten we doen om aan de regels te voldoen?
Presentatie niet beschikbaar via deze site i.v.m. het voorlopige karakter van de inhoud.

Jaap van Wenum 
(LTO)
TOPSECTOREN
Wat gaan we onderzoeken en hoe gaan we dit financieren en aansturen?
Publiek-private samenwerking in het onderdeel Plantgezondheid 
Download pdf 

De middagsessie werd gevolgd door een borrel en 's avonds een diner. Daarna volgde de meest levendige Algemene Ledenvergadering van de KNPV sinds mensenheugenis. Onderdeel daarvan was een Ledenraadpleging geleid door KNPV-voorzitter Piet Boonekamp over de TOEKOMSTVISIE VAN DE KNPV.
Download pdf

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro