English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

ICPP 2018 Boston

Stuur nu uw bijdrage in.

20 december 2016

Richtlijnen voor auteurs van artikelen in Gewasbescherming

 

Redactieadres

Zend manuscripten per e-mail naar een lid van de redactie. Namen, adressen en e-mail van de redactie staan op de website en in het colofon van gewasbescherming op de binnenzijde van de omslag. Toezending per post van manuscripten op CD, of figuren en illustraties die niet als digitaal bestand beschikbaar zijn is ook mogelijk. Zend deze naar: redactie Gewasbescherming, Postbus 31, 6700 AA Wageningen. De auteurs ontvangen bericht over de ontvangst van het manuscript. Bij acceptatie ontvangen de auteurs, indien nodig, een bewerkte versie ter correctie.

Manuscripten

Manuscripten moeten in het Nederlands zijn. Manuscripten bij voorkeur per e-mail aanleveren. Het manuscript moet niet langer zijn dan zes A4 pagina's (maximaal 2400 woorden, exclusief figuren en tabellen). Manuscripten dienen te beginnen met een korte algemene inleiding of samenvatting en liefst vergezeld te zijn van enkele figuren of foto's ter illustratie en verluchtiging van de tekstinhoud. Om lezers de gelegenheid te geven te reageren dient de auteur bij zijn tekst zijn adres en e-mail te vermelden. Bij voorkeur worden bij de titel de uitgeschreven voor- en achterna(a)m(en) van de auteur(s) genoemd. Onderaan worden de auteursnamen met volledige voorletters samen met de titel nogmaals opgeschreven voor correcte vermelding in de inhoudsopgave en de jaarindex.

Opmaak

De tekst moet zo min mogelijk opgemaakt worden, maar accentueren door middel van vetdrukken of cursiveren is mogelijk. Wetenschappelijke namen moeten cursief geschreven worden. Tabellen kunnen in de tekst worden geplaatst en dienen voorzien te zijn van een (vet) volgnummer en een bijschrift. Vermijd verticale lijnen in de tabellen.

Figuren en illustraties

Tekst in de figuren en grafieken moet in het Nederlands zijn. Bijschriften kunnen aan het eind van het artikel in het bestand worden gezet. Foto’s (liefst als jpg-formaat) en figuren het liefst als aparte bestanden aanleveren, evenals excel-files van geïmporteerde grafieken. Illustraties dienen minimaal een resolutie van 300 dpi te hebben.

Spelling

Wetenschappelijke namen, Engelse/buitenlandse woorden, en namen van genen worden cursief geschreven. Wanneer vreemde woorden of afkortingen aan Nederlandse woorden gekoppeld worden wordt een koppelteken gebruikt, zoals Botrytis-soorten, B. cinerea-isolaten, RFLP-merkers en Avr9-expressie.

Literatuurverwijzing

Verwijs in de tekst naar literatuur door de naam van de auteur(s) te noemen met daarachter het jaartal van publicatie. Rangschik de referenties in de literatuurlijst alfabetisch op basis van de auteurs volgens Nederlandse schrijfwijze. Vermeld behalve de naam van de auteur(s) en het jaar van publicatie ook de titel, de naam van het tijdschrift (voluit), de jaargang en de eerste en laatste pagina.

Een voorbeeld is:

Man in ’t Veld WA, de Gruyter H & de Haas AM, 2002. Phytophthora ramorum: een bedreiging voor inheemse bomen en struiken? Gewasbescherming 33: 145-149
Titels van boeken worden gevolgd door uitgever, plaats, land en aantal pp.

Digitale publicatie

De artikelen in Gewasbescherming worden full text digitaal ontsloten in het artikelenbestand ARTIK, overigens met een vertraging van een half jaar. Via de KNPV-website www.knpv.org kunnen internetgebruikers via ARTIK snel artikelen opzoeken en toegang krijgen tot de inhoud. Auteurs die een manuscript voor publicatie in het tijdschrift Gewasbescherming aanbieden, stemmen daarmee gelijktijdig ook in met deze ontsluiting en beschikbaarstelling via ARTIK.

Bovenstaande richtlijnen zijn ook te downloaden (word-file).

 

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro