English      
Zoeken  
   |   |   |   |  print   
KNPV
   

Nieuws

KNPV-najaarsbijeenkomst: Plant and soil microbiome - relevance for crop protection

Save the date: 2 November 2017 De najaarsbijeenkomst heeft dit jaar als onderwerp het microbioom van planten en de bodem in relatie tot plantenziekten. Er is gekozen voor een wetenschappelijke insteek, met keynote-spreker Gabriele Berg, hoogleraar aan te Technical University van Graz, Oostenrijk. Na twee plenaire sessies in het Engels komt ook de praktijk aan de orde, middels een interactieve debatsessie. Deze dag vindt plaats op een unieke locatie, het Akoesticum, in de oude Maurits-kazerne nabij station Ede-Wageningen. Kortom, een dag van hoog kaliber die u eigenlijk niet mag missen! Voor bijdragen kunt u contact opnemen met het organisatiecomité: Leo van Overbeek, Joeke Postma, Gerard Korthals en Annemieke van der Wal Opgave vanaf medio september via www.knpv.org.

4 augustus 2017

Aankondiging Studiedag Fungicidenresistentie

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Sinds de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen. In een aantal landen waaronder Nederland zijn regionale werkgroepen actief die zich met fungicidenresistentie bezighouden. De Nederlandse werkgroep is opgericht in 2004 en sinds kort is de werkgroep een KNPV-werkgroep geworden. In de beginjaren organiseerde de werkgroep vergaderingen met een beperkt aantal vertegenwoordigers van bedrijven en onderzoek waarin informatie over fungicidenresistentie werd uitgewisseld. Omdat fungicidenresistentie een steeds belangrijker thema wordt dat voor veel betrokkenen interessant is, organiseert de werkgroep nu een studiedag Fungicidenresistentie. Iedereen die geïnteresseerd is in het onderwerp kan zich voor deze studiedag aanmelden. Tijdens de studiedag zullen presentaties gegeven worden door agrochemische bedrijven en onderzoek over diverse aspecten van fungicidenresistentie. Er zal volop gelegenheid zijn voor discussie en netwerken. Plaats: Praktijkonderzoek AGV van Wageningen University & Research, Edelhertweg 1 in Lelystad Datum: 28 september 2017 Tijd: 09.30-16.00 uur Programma: gedetailleerd programma volgt later Inschrijven: vanaf 28 augustus kan worden ingeschreven op www.knpv.org Huub Schepers (WUR) & Ivonne Elberse (NVWA)

4 augustus 2017

Nieuwe werkgroep Weerbare Plant

Presentatie op levendige ALV

12 mei 2017

21 november 2016

KNPV eert Jacques Horsten

De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) heeft tijdens de algemene ledenvergadering van 17 november jl. Dr. Ir. Jacques A. Horsten benoemd tot erelid van de vereniging. De directe aanleiding daarvoor is dat Horsten de 125-jarige verenigingshistorie en de geschiedenis van de plantenziektekunde in Nederland heeft vastgelegd in een boek: ‘Het verleden van onze toekomst - Kroniek van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging’. Hij ontving de bijbehorende oorkonde uit handen van KNPV-voorzitter Piet Boonekamp. Boonekamp: “Pas als je je eigen geschiedenis kent kun je op een goede manier vooruit kijken. Dat geldt ook voor onze vereniging. Dankzij de kroniek zien we duidelijker de ontwikkelingen in ons vakgebied en de rol die de KNPV daarin heeft gespeeld en in de toekomst nog kan gaan spelen. We zijn enorm trots op dit belangrijke document en willen de schrijver daarvoor op deze manier eren.”


Jacques Horsten (links) ontvangt de oorkonde behorende bij het erelidmaatschap van de KNPV uit handen van voorzitter Piet Boonekamp.

De totaal verraste Horsten was zeer vereerd met deze onderscheiding en was er trots op dat hij tot een select gezelschap was toegetreden. Zijn werk wordt inmiddels internationaal erkend als een uniek document, getuige een recente uitnodiging als spreker in de sessie ‘historical phytopathology’ die zal worden gehouden tijdens het International Congress of Plant Pathology  in Boston komende zomer.

Het erelidmaatschap van de KNPV wordt slechts met grote zeldzaamheid toegekend en is voorbehouden aan leden die een bijzondere prestatie hebben geleverd voor de vereniging. Het schrijven van de Kroniek is zeker een bijzondere prestatie te noemen. De gepensioneerde Horsten heeft twee jaar lang elke morgen aan het boek gewerkt. Als bronnen gebruikte hij onder andere de verenigingstijdschriften Tijdschrift over Plantenziekten (het latere European Journal of Plant Pathology) en Gewasbescherming, omdat een uitgebreid verenigingsarchief ontbreekt. Naast het schrijven van de kroniek roemde Boonekamp nog een aantal andere eigenschappen van scheidend secretaris Horsten, die kon bogen op een grote dosis bestuurservaring.

De verenigingshistorie is nauw verweven met die van het Laboratorium Willie Commelin Scholten, de Plantenziektenkundige Dienst (nu onderdeel van NVWA), het Centraal Bureau voor Schimmelcultures en de plantenziektekundige groepen van de universiteiten van Amsterdam, Utrecht en Wageningen. Het vakgebied van de plantenziektekunde – de kennis dat plantenziekten worden veroorzaakt door micro-organismen – is slechts ongeveer 150 jaar oud. Jacques Horsten beschreef de verenigingshistorie in tijdvakken van 25 jaar: de dienstbaarheid aan de praktijk onder Jan Ritzema Bos, de ontwikkeling van plantenziektekunde als wetenschap onder Johanna Westerdijk, de opkomst van de chemische gewasbescherming, de toenemende weerstand daartegen met bijbehorende regelgeving en zoeken naar alternatieven, en de opkomst van biologische en geïntegreerde gewasbescherming.

De kroniek is te bestellen via de website van de KNPV.
Hoogresolutie-foto's vindt u hier.

Terug

Inloggen
gebruikersnaam
wachtwoord
Wachtwoord vergeten?
 
Verenigingsblad
 

Het verenigingsblad van de
KNPV verschijnt zes maal
per jaar en omvat per
jaargang minimaal
250 pagina`s.

Lees meer

Powered by Allegro