Vacature Secretaris


De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging roept kandidaten op voor de functie van

Secretaris KNPV

De secretaris (m/v) vormt samen met de voorzitter, penningmeester en stafmedewerker het dagelijks bestuur van de vereniging. 
 
Tot de specifieke taken van de secretaris behoren:
Inkomende e-mail in behandeling nemen
Bestuursvergaderingen (6 x per jaar) voorbereiden en notuleren
   Inplannen vergaderdata, agenda opstellen, stukken rondsturen, notulen verzorgen
Ledenadministratie
 Afstemming van zaken betreffende ledenadministratie en contributie met   administratiekantoor Huijbers.
Voorkomende organisatorische taken
 

Tijdsinvestering

Het verzorgen van de noodzakelijke werkzaamheden beslaat naar verwachting gemiddeld 8 uur per maand.
Gemaakte reis- en onkosten worden vergoed.

De zittingstermijn van elk KNPV-bestuurslid is in principe drie jaar; een zittingstermijn kan eenmaal, en in bijzondere gevallen tweemaal, worden verlengd. Het bestuur van de KNPV roept kandidaten op om te reageren.

Interesse?

Indien u interesse heeft voor deze functie kunt u dit kenbaar maken aan onze stafmedewerker Doriet Willemen (info@knpv.org). Ook voor verdere informatie kunt u contact opnemen met haar of met onze voorzitter Willem Jan de Kogel (tel nr 0317-480654).

Terug