Najaarsbijeenkomst KNPV

Datum: dinsdag 10 december 2019
Locatie: Koppert, Berkel en Rodenrijs (route)

 

Het is nog niet mogelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst.
Informatie volgt z.s.m. via nieuwsbrief, e-mail en website.

 

Biologische bestrijding in open teelten

In de glastuinbouw maken biologische bestrijders vaak al een vast onderdeel uit van de maatregelen om planten te beschermen. Maar hoe zit dat in de open teelten? Wat zijn er voor biologische middelen op de markt? In welke buitenteelten worden natuurlijke vijanden als Bt, aaltjes, schimmels en roofmijten met succes ingezet en waartegen? Welke ziekten / plagen kunnen we nog niet goed bestrijden met biocontrol? Aan welke onderzoeken op dit gebied wordt momenteel gewerkt? Wat voor rol kunnen afnemers (supermarkten en consumenten) spelen bij de inzet van biologische bestrijders in de teelt?

Experience Centre Koppert

Dit alles komt tijdens de middag aan bod, maar het programma start al om 11.00 uur met de bezichtiging van het Experience Centre van Koppert, gevolgd door een lunch.


Experience Centre van Koppert, waar de KNPV-najaarsbijeenkomst start.

Inschrijving

Aanmelden is momenteel nog niet mogelijk.
Er is deze dag ruimte voor maximaal 80 personen. Het complete programma en de opening van inschrijving zullen via e-mail en website bekend gemaakt worden. Toelating geschiedt op volgorde van aanmelding. Bij verhindering graag tijdig afmelden d.m.v. een mail naar .
Deelname is gratis voor KNPV-leden (niet-leden 30,- euro), echter, bij afwezigheid zonder tegenbericht wordt 30,- euro in rekening gebracht wegens gemaakte logistieke afspraken en om verspilling van voedsel te voorkomen. Mocht u onverhoopt niet in de gelegenheid zijn te komen, dan bent u vrij om iemand anders in uw plaats te laten gaan.

Concept programma

 • Bezichtiging Experience Centre Koppert
 • Lunch
 • Keynote spreker
  Overzicht van de ontwikkelingen binnen de biologische bestrijding.
 • Praktijkervaringen
  Telers vertellen over hun ervaring met biologische bestrijding in de buitenteelt. Wat gaat goed? Bij welke ziekten en plagen lukt biologische bestrijding nog niet en waarom?
 • Onderzoek
  Korte pitches van jonge wetenschappers over recent onderzoek op het gebied van biologische bestrijding in open teelten.
 • Rol van afnemers en consumenten
  Presentatie over de invloed van consumenten en supermarkten op de inzet van biologische bestrijders
 • Nabeschouwing
 • Afsluiting en borrel

Het is nog niet mogelijk om u aan te melden voor deze bijeenkomst.
Informatie volgt z.s.m. via nieuwsbrief, e-mail en website.