KNPV-bijeenkomst Plantweerbaarheid

Op 12 november 2020 was een honderdtal belangstellenden digitaal aanwezig bij de KNPV online meeting over Plantweerbaarheid. Ook de aansluitende ALV was met 60 deelnemers goed bezocht. Hier volgt een kort verslag van de bijeenkomst.

Presentatie Plantweerbaarheid

 

Weerbaarheid: Plant kan tegen een stootje

De presentatie werd verzorgd door de nieuwe KNPV-werkgroep Plantweerbaarheid. Kirsten Leiss, onderzoeker WUR-Glastuinbouw Bleiswijk, introduceerde het thema door toe te lichten wat er verstaan wordt onder het begrip plantweerbaarheid en welke mechanismen erbij betrokken zijn. Hierna ging ze nader in op de meetbaarheid van plantweerbaarheid. Uiteenlopende aspecten zoals kennis, factoren die plantweerbaarheid beïnvloeden en plantweerbaarheid in de praktijk passeerden tijdens de presentatie de revue.

Vervolgens konden de deelnemers via een korte interactieve sessie onder leiding van Frank Hoeberichts aangeven waar zij aan denken bij 'plantweerbaarheid'. Dit leverde een mooie verzameling aan termen op. Ook konden de deelnemers aangeven welke aspecten van plantweerbaarheid voor hen het belangrijkst zijn. Vooral de sturing van plantweerbaarheid in de praktijk blijkt op veel interesse te kunnen rekenen.

Tot slot beantwoordde Kirsten Leiss de vragen en opmerkingen die het publiek via de chat inbracht.

Werkgroep Plantweerbaarheid

De werkgroep gaat aan de slag met alle reacties en de resultaten verkregen uit de peiling. Het doel is om evenementen te organiseren waarin kennisuitwisseling m.b.t. plantweerbaarheid centraal staat.

Ter info

Het onderwerp Plantweerbaarheid zal ook aan bod komen tijdens een thema-avond op 23 februari 2021, die georganiseerd wordt door studenten van Semper Florens i.s.m. KNPV.

Algemene Ledenvergadering

Tijdens de 130e Algemene Ledenvergadering (ALV) onder leiding van voorzitter Willem Jan de Kogel stelden de nieuwe bestuursleden Lisa Broekhuizen en Pella Brinkman zich voor, werd de werkgroep Plantweerbaarheid geinstalleerd en was er een voorstel om een nieuwe werkgroep Praktijk op te richten. Nadere informatie volgt via nieuwsbrief en in het blad Gewasbescherming.

Contact:
Doriet Willemen
E-mail: