Agenda


Seed Pathology Course

19 september 2023 | 9.00 -10.15 | Digitaal

Wekelijkse online cursus over fytopathologie bij zaden

Lees meer...


Enquete Gewasbescherming

1 oktober 2023 | KNPV-website

Invullen kan nog steeds

Lees meer...


KNPV Bestuursvergadering

12 oktober 2023 | 14.00 | Lelystad

Vergadering van het bestuur van de KNPV

Lees meer...


Aanleveren kopij voor Gewasbescherming

1 november 2023

Inleverdatum van bijdragen voor Gewasbescherming 54-5

Lees meer...


Werkgroep Fusarium

8 november 2023 | Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

De jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep Fusarium

Lees meer...


Najaarsbijeenkomst KNPV

16 november 2023 | WICC

100 Jaar Fytopathologie in Wageningen

Lees meer...


Voordracht KNPV-prijs

15 maart 2024

Het voordragen van kandidaten voor de KNPV-prijs 2024 is mogelijk tot 15 maart 2024

Lees meer...