Agenda


Discussion Evening Glyphosate

22 februari 2024 | 19.45 | WUR, Forum, lokaal B0107

Presentations and debate with students Semper Florens

Lees meer...


Aanleveren kopij voor Gewasbescherming

1 maart 2024

Uiterste aanleverdatum van bijdragen voor Gewasbescherming 55-2

Lees meer...


KNPV Bestuursvergadering

5 maart 2024 | 15.00 | Wageningen

Vergadering van het bestuur van de KNPV

Lees meer...


Uiterste datum voordracht KNPV-prijs

15 maart 2024

Het voordragen van kandidaten voor de KNPV-prijs 2024 is mogelijk tot 15 maart 2024

Lees meer...


KNPV-Voorjaarsbijeenkomst: Klimaatverandering en plantenziekten

30 mei 2024 | 13.00 | WICC Wageningen

Met uitreiking van de KNPV-prijs en ALV

Lees meer...


Werkgroep Fusarium

30 oktober 2024 | Westerdijk Fungal Biodiversity Institute

De jaarlijkse bijeenkomst van de werkgroep Fusarium

Lees meer...


KNPV-najaarsbijeenkomst

21 november 2024 | 13.00 | WICC

Vergadering van het bestuur van de KNPV

Lees meer...