Nederlandse Namen van Plantenziekten (NNPZ)

De Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging heeft het initiatief genomen tot het opzetten van een zoeksysteem voor Nederlandse namen van ziekten en plagen bij planten: de databank Nederlandse Namen van Plantenziekten (NNPZ).

Direct naar de Namenlijst NNPZ

Welke namen bevat het zoeksysteem?

In dit systeem krijgt elke ziekte/plaag (= aantaster) drie namen:

  • De Latijnse naam van de aantaster
  • De Nederlandse naam van de aantaster
  • De naam van de ziekte.

De Latijnse en Nederlandse aantasternaam zijn uniek voor elke aantaster.
De ziektenaam is meestal gebaseerd op de zichtbare symptomen en is niet uniek voor een bepaalde aantaster. Een ziektenaam kan bij dezelfde aantaster in verschillende gewassen verschillend zijn. De ziektenaam kan ook hetzelfde zijn voor verschillende aantasters.

Doel

Via het zoeksysteem kan gezocht worden door een Latijnse naam, Nederlandse naam of Ziektenaam in te voeren. Daarbij is het ook mogelijk om via filters te selecteren op een bepaald gewas. Mogelijke zoekvragen zijn:

  • Wat is de Nederlandse naam van een ziekte of plaag waarvan de Latijnse naam bekend is?
  • Wat is de Latijnse naam van een ziekte of plaag waarvan de Nederlandse naam bekend is?  

Zelf zoeken in de Databank >>

Voorbeeld van een ziekte

Latijnse naam:  Botrytis cinerea
NL-aantasternaam: Tuinknolkelkje
Ziektenaam: Grauwe schimmel

 
foto: Maikel Zerdoner (WUR)

Beeldenbank

In de namenlijst zijn geen foto's opgenomen. Een afbeelding van een bepaalde ziekte kunt u desgewenst opzoeken in de Beeldenbank Gewasbescherming.
 

Gebruikte afkortingen voor de bronnen van Nederlandse namen

Om het invoeren van gegevens te versnellen, is gebruik gemaakt van afkortingen voor de weergave van de bronnen van de Nederlandse namen. Een overzicht van de gebruikte afkortingen is hier (pdf download) te vinden.

Uitgangspunten voor de naamgeving

Voor de Latijnse namen van de aantasters is gekozen voor de voorkeursnamen op gd.eppo.int. Updates hiervan komen automatisch in ons namensysteem.
Voor de Nederlandse namen van de aantasters is gekozen voor de Nederlandse namen ervan op www.nederlandsesoorten.nl van Naturalis. Dit met uitzondering van virussen en bacteriën omdat die daar niet op staan.
Ziektenamen worden vastgesteld door de Commissie Nederlandse Namen Plantenziekten van de KNPV. 

Een uitgebreide toelichting op de uitgangspunten voor de naamgeving is hier te vinden.

Contact

Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de beheerder (Piet Vlaming) via e-mail: 
De website van de databank: www.knpv.agro4all.nl