Enquête: Wat vindt u van Gewasbescherming?

De redactie is benieuwd hoe ‘Gewasbescherming’ wordt ervaren door de lezers van  het blad en waar mogelijk aanpassingen gewenst zijn om ook in de toekomst een relevant blad te blijven publiceren. Daarnaast zijn sinds enige tijd, naast de vertrouwde papieren versie van het blad, ook digitale artikelen beschikbaar. Als redactie willen wij graag weten wat u als lezer van ‘Gewasbescherming’ vindt en in hoeverre ons informatie-aanbod tegemoetkomt aan uw wensen. Daarom zouden wij het op prijs stellen als u deze enquête invult.

De enquête is anoniem. Het invullen duurt ongeveer vier minuten.

Invullen is niet meer mogelijk.

Hartelijk dank voor uw medewerking!