Uitgangspunten voor de naamgeving:

Bij het opzetten van de namenlijst NNPZ is uitgegaan van de volgende punten: 

1. Latijnse namen: Voor de Latijnse namen van de aantasters is gekozen voor de voorkeursnamen op gd.eppo.int. Dit is de internationale standaard voor de Planteziektenkundige Diensten van Europese landen. Updates hiervan komen automatisch in ons namensysteem. Op Latijnse synoniemen die op gd.eppo.int vermeld staan, kan in ons systeem ook gezocht worden.

2. Nederlandse namen: Voor de Nederlandse namen van de aantasters is gekozen voor de Nederlandse namen ervan op www.nederlandsesoorten.nl van Naturalis. Dit met uitzondering van virussen en bacteriën omdat die daar niet op staan. Voor het geval een andere bron is gebruikt voor de Nederlandse naam, is dit vermeld.

-Virussen: Voor de Nederlandse namen voor virussen zijn de uitgangspunten en de namen gebruikt die vermeld staan in: Bos, L., Bouwen, I, Derks, A.F.L.M., Verhoeven, J.Th.J. en Jongedijk, G. 2005. Officiële Nederlandse namen van plantenvirussen en viroïden, aangepast aan de nieuwe spellingsregels en de in 1999 door ICTV aangekondigde taxonomische veranderingen. Internet-versie april 2000 (aangevuld juni 2003 en januari 2005). Nomenclatuurcommissie van de Nederlandse kring voor Plantevirologie. https://edepot.wur.nl/124667 

-Bacteriën: Bacteriën hebben geen Nederlandse aantasternaam, met uitzondering van de fytoplasma’s.

-Aaltjes: Omdat op www.nederlandsesoorten.nl weinig Nederlandse namen van aaltjes vermeld staan, wordt voor de ontbrekende namen uitgegaan van de namen die vermeld staan in: Karssen, G., Maas, P.W.Th., Brinkman, H. 2001. Nederlandse namen van plantenparasitaire aaltjes (nematoden). Gewasbescherming jaargang 32, nummer 4/5, 2001. Deze namen zullen aan Naturalis voorgesteld worden om opgenomen te worden op www.nederlandsesoorten.nl .

3. Ziektenamen: Ziektenamen worden vastgesteld door de Commissie Nederlandse Namen Plantenziekten van de KNPV. Omdat bij eenzelfde aantaster de ziektenaam verschillend kan zijn in verschillende gewassen, is voor elke ziektenaam aangegeven voor welke gewassen deze geldt. Hierbij is voornamelijk uitgegaan van de ziekte-waardplant-combinaties die vermeld staan in de oude KNPV-namenboekjes (1972-2001), de laatst uitgegeven Gewasbeschermingsgids (2012) en/of het boek Ziekten en plagen van bloembollen (Bollenacademie, 2018). Soms zijn ook andere bronnen gebruikt hiervoor. Compleetheid van de waardplantenreeks is geen doel van dit digitale namensysteem.