Aanleveren kopij


Waar: redactie@knpv.org

1 mei 2024 om 01:00


Uiterste aanleverdatum van kopij voor Gewasbescherming jaargang 55- nummer 3
Verschijningsdatum: juni 2024

Dit is een themanummer over de invloed van Klimaatverandering op plantenziekten en op de bescherming van onze gewassen. 

Voor meer informatie:  Doriet Willemen
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: