Aanleveren kopij voor Gewasbescherming


1 november 2023


Uiterste aanleverdatum van kopij voor het speciale themanummer Gewasbescherming over '100 Jaar Fytopathologie in Wageningen'.

Voor meer informatie:  Doriet Willemen
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: