Algemene Ledenvergadering


Waar: Online

12 november 2020


De ALV die gepland stond voor 14 mei j.l. is verplaatst naar 12 november 2020.
Het is onderdeel van een online bijeenkomst met presentatie over Plantweerbaarheid en een digitale borrel na afloop.
De stukken voor de ALV zijn gepubliceerd in Gewasbescherming 51-2 (nummer april 2020).

Voor meer informatie:  Doriet Willemen
Telefoon:  0634650698
e-mail: