Algemene Ledenvergadering


Waar: Wageningen

12 november 2020 om rond 19.00


De ALV die gepland stond voor 14 mei j.l. wordt verplaatst naar 12 november 2020. We hopen op een fysieke bijeenkomst, bij voorkeur in combinatie met najaarsvergadering of een andere activiteit. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan zal in ieder geval de ALV online doorgang vinden.
De stukken voor de ALV zijn gepubliceerd in Gewasbescherming 51-2 (nummer april 2020).

Voor meer informatie:  Doriet Willemen
Telefoon:  0634650698
e-mail: