Seed Pathology Course


Waar: Digitaal

19 september 2023 tot 5 december 2023 om 9.00 -10.15


De American Phytopathological Society (APS) biedt een online cursus aan waarin specifiek zaadoverdraagbare plantenziekten aan de orde komen. 12 weken op dinsdagochtend een course van 75 minuten over fytopathologie bij zaden.

Meer>>

Voor meer informatie:  [comment]
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: