Aanleveren kopij


Waar: redactie@knpv.org

2 september 2024 om 01:00


Uiterste aanleverdatum van kopij voor Gewasbescherming jaargang 55- nummer 5
Verschijningsdatum: oktober 2024
 

Voor meer informatie:  Doriet Willemen
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: