KNPV voorjaarsbijeenkomst


Waar: Online

27 mei 2021 om 15.30


Op 27 mei organiseert de KNPV een digitale voorjaarsbijeenkomst over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Deze visie heeft het ministerie van LNV samen met 12 stakeholders opgesteld en aangevuld met een Uitvoeringsprogramma. Aanleiding was de maatschappelijke zorg over de belasting van mens, dier en milieu. Het tweede hoofdstuk van het programma heet: een andere weg inslaan.

>> Meer over deze bijeenkomst

 

Voor meer informatie:  [comment]
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: