Cahier Plantgezondheid


30 juni 2020 tot 30 juni 2021


Op 30 juni publiceert de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij (BWM) een cahier over het belang van planten en plantgezondheid in het kader van het Internationaal Jaar van de Plantgezondheid. Het cahier besteedt aandacht aan het belang van planten voor onze voedselvoorziening en voor de leefbaarheid op aarde, en aan de negatieve effecten van ziekten en plagen in gewassen, bossen en natuurlijke ecosystemen. Al deze aspecten zullen in dit cahier worden besproken door wetenschappelijke experts.Een twintigtal KNPV-leden heeft een bijdrage geleverd aan het cahier in de vorm van tekst, beeld en/of redactie.

Voor meer informatie:  [comment]
Telefoon:  [rooster_phone]
e-mail: