100 Jaar Fytopathologie in Wageningen: Plantenziektekundig onderzoek en de betekenis voor de toekomstige praktijk

Verleden, heden en toekomst van het plantenziektekundig onderzoek in Wageningen.

WICC Wageningen, 16 november 2023


Op donderdag 16 november organiseert de KNPV de bijeenkomst '100 jaar Fytopathologie in Wageningen'. Dit doen we samen met het Laboratorium voor Fytopathologie en met de Business Unit Biointeractions & Plant Health van Wageningen University & Research (WUR).

Symposium

We hebben een mooie middagbijeenkomst voorbereid in het WICC te Wageningen, bestaande uit een symposium dat in het teken staat van 'Groots plantenziektekundig onderzoek uit het verleden en de betekenis voor de toekomstige praktijk'.  In uiteenlopende presentaties laten de sprekers de volgende onderwerpen aan bod komen:

  • de organisatie van het plantenziektekundig onderzoek
  • ontwikkelingen binnen de diagnostiek
  • het fytopathologisch onderwijs
  • impact op beleid en maatschappij
  • onderzoek aan ecologische interacties

Uiteraard zal er ook weer voldoende gelegenheid zijn voor ontmoeting en netwerken. De dag wordt feestelijk afgesloten met een buffet.

Ochtendprogramma

Voor genodigden van WUR worden er in de ochtend rondleidingen georganiseerd op de campus van Wageningen Universiteit. Ook KNPV-leden kunnen zich voor het ochtendprogramma aanmelden. Deelname aan ochtendprogramma (€7,50) en lunch (€23,50) is voor hen wel op eigen kosten.
Overige bezoekers kunnen zich niet inschrijven voor het ochtendprogramma.