Klimaatverandering en Plantenziekten

Voorjaarsbijeenkomst KNPV

WICC Wageningen, 30 mei 2024


Programma

Donderdag 30 mei

19:30-21:30

Algemene Ledenvergadering

Jaarlijkse ALV van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging.
Jaarverslagen verschijnen in Gewasbescherming. Agenda en overige stukken worden toegestuurd per mail.