Plantweerbaarheid: wat versta jij eronder?

Najaarsbijeenkomst ism de werkgroepen Plantweerbaarheid en Plantenveredeling

WICC Wageningen, 21 november 2024


Op 21 november om 13.00 houdt de KNPV in het WICC te Wageningen haar najaarsbijeenkomst. Deze middag zal in het teken staan van Plantweerbaarheid. Plantweerbaarheid is een term die steeds vaker gebruikt wordt. Maar wat is het nu eigenlijk precies? En wat versta jij onder dit begrip?

Als uitgangspunt deze middag nemen we de definitie zoals die vastgesteld is in het Uitvoeringsprogramma. En we leggen daarbij de focus op de weerbaarheid van de plant (planten zijn onderdeel van een weerbaar teeltsysteem). Door voorbeelden proberen we deze middag om het begrip plantweerbaarheid concreet te maken. Hierbij komt ook genetische weerbaarheid van de plant uitgebreid aan de orde o.a. in een presentatie over veredeling op weerbaarheid. Daarnaast is er volop ruimte voor vragen, debat en interactie met de zaal.

Deze KNPV-bijeenkomst wordt georganiseerd ism de KNPV-werkgroepen Plantweerbaarheid en Plantenveredeling

Sprekers:  Kirsten Leiss (Senior Onderzoeker Gewasgezondheid, WUR, Bleiswijk)
en een spreker vanuit de Studiekring Plantenveredeling.
Moderator deze middag is Ellen Beerling.

Na afloop is er de mogelijkheid tot napraten en netwerken tijdens borrel en buffet. Gratis toegang voor KNPV-leden. Niet-leden betalen 30,-.

Nadere informatie over het programma volgt.