Red de Lente - 60 jaar na Silent Spring

KNPV-symposium: 1 december 13.00

WICC Wageningen / online, 1 december 2022


Programma

Donderdag 1 december

13:00-17:00

Middagprogramma

Inloop vanaf 13.00. Het programma start om 13.30. U kunt deze middag wetenschapsjournalist Dirk de Bekker bevragen over zijn ervaringen bij het maken van de podcast. Ook komen enkele geïnterviewden uit de podcast aan het woord. Ingrid Becks (Ctgb), Bas Bloem (RU), Dingeman Burgers (akkerbouwer) en Christy van Beek (Bayer) zullen een korte presentatie geven en vragen beantwoorden. We willen tijdens het symposium op basis van feiten tot meningsvorming komen en in debat gaan over de impact van gewasbeschermingsmiddelen op respectievelijk 1) de teelt van gewassen, 2) het milieu en 3) de gezondheid van de mens. Elisabeth van Nimwegen leidt, als ervaren wetenschapsjournalist en moderator, de middag in goede banen.

17:00-18:00

Napraten met hapje en drankje

18:00-18:15

Algemene Ledenvergadering KNPV

Tijdens een korte ALV zullen de bestuursleden Gerard Korthals, Peter Leendertse, Martijn Schenk en Rob Kerkmeester aftreden. Zij hebben zich zes jaar ingezet voor de KNPV en hun zittingstermijn loopt nu af. Het bestuur draagt vier nieuwe bestuursleden voor.

18:15-20:00

Diner

Na afloop van het symposium is er de mogelijkheid om deel te nemen aan een lopend buffet, waarbij standaard rekening gehouden wordt met een vegetarisch menu. Overige dieetwensen graag tijdig doorgeven via info@knpv.org. Opgave vooraf.