Artikelen over Plantenziekten


40 Jaar Gewasbeschermingsonderwijs

Als bevlogen docent met 40 jaar ervaring in het gewasbeschermingsonderwijs heeft Herman Janssen wel wat te melden. En dus vroegen we de afgezwaaide docent - per 1 september 2023 heeft hij afscheid genomen bij Yuverta – naar de ontwikkeling van zijn vakgebied en naar de toekomst van het gewasbeschermingsonderwijs, zowel aan jonge MBO-leerlingen van de agrarische opleidingen als ook bij het (volwassenen) onderwijs voor spuitlicenties.

auteur(s): Rob Kerkmeester, ; Doriet Willemen, Redactie Gewasbescherming


Biologische gewasbescherming in kringlooplandbouw: Hoe insectenreststromen zorgen voor grotere en gezondere planten.

Beknopte en heldere samenvatting van het promotieonderzoek van Els van de Zande waarin ze beschrijft hoe vervellingshuidjes uit insectenkweken gebruikt kunnen worden om planten gezonder te laten groeien. Voor deze samenvatting ontving de auteur op 16 mei de Jan Ritzema Bosprijs 2023.

auteur(s): Els van de Zande, Wageningen University & Research


Integrated Crop Management - een systeemaanpak

Gewasbescherming 53-5 is een themanummer, geheel gewijd aan Integrated Crop Management (ICM). Een groot aantal auteurs hebben een bijdrage geleverd waardoor de uitgave 16 artikelen bevat die samen een beeld schetsen van de systeemaanpak bij geïntegreerd telen.

auteur(s): Marleen Riemens & Leendert Molendijk e.a.,


Persoonlijke bescherming tijdens het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen

Zijn telers veilig en genoeg beschermd wanneer ze op het bedrijf conform de regels met gewasbeschermingsmiddelen werken? In dit artikel gaan we nader in op het juiste gebruik van handschoenen en spuitkleding voor persoonlijke bescherming tijdens het toepassen van gewasbeschermingsmiddelen.

auteur(s): Doriet Willemen, Redactie Gewasbescherming; Peter Leendertse, CLM; Christy van Beek, Bayer Crop Science


De dynamische organisatie van het cytoskelet in Phytophthora-pathogenen

Beknopte en heldere samenvatting van het promotieonderzoek van Kiki Kots waarin ze beschrijft hoe de ziekteverwekker van de aardappelziekte te werk gaat om een plantencel binnen te dringen. Deze samenvatting leverde de auteur een eervolle nominatie voor de Jan Ritzema Bosprijs 2023 op.

auteur(s): Kiki Kots, Wageningen University & Research


Een microbiële erfenis: hoe planten hun nageslacht ‘vaccineren’ tegen ziekteverwekkers

Beknopte en heldere samenvatting van het promotieonderzoek van Jelle Spooren waarin hij beschrijft hoe planten hun nakomelingen kunnen beschermen tegen plantenziekten. De samenvatting leverde de auteur een eervolle nominatie voor de Jan Ritzema Bosprijs 2023 op.

auteur(s): Jelle Spooren , Universiteit Utrecht


Plantenziekten in het voortgezet onderwijs

Voor docenten in het voortgezet onderwijs is nieuw aanbod gekomen op het gebied van lesmateriaal over plantgezondheid. Na een periode van coronabeperkingen en minder fysiek onderwijs biedt dit enthousiaste en geïnteresseerde docenten en scholieren nu nieuwe mogelijkheden voor practica en verdiepende lessen. Veel van deze lessen zijn verzameld op de Scholierenwebsite Plantenziektekunde

auteur(s): Doriet Willemen, Scholierenwebsite


Wie is jouw duurzaamheidssuperheld?

Duurzaamheid…iedereen heeft er een (verschillend) beeld bij. Terwijl voor de één een komkommer in plastic een duurzame innovatie is om voedselverspilling te verminderen is het voor de ander een schrikbeeld van overbodig plasticgebruik. Tijdens het KNPV-symposium op 1 december 2022 is een duurzaamheidspersoonlijkheidstest gepresenteerd die inzicht geeft in dit soort dilemma’s. Tijdens de pauzes konden de deelnemers deze test uitvoeren en zo ontdekken wie hun duurzaamheidssuperheld is. Naast wat hilarische taferelen gaf dat ook inzicht en, hopelijk, meer begrip van verschillende standpunten.

auteur(s): Christy van Beek, Bayer Crop Science; Jan Cees Bron, ; Wouter Devarrewaere, ; Marc Sneijders, ; Glenn Machielsen,


Ralstonia pseudosolanacearum

De veroorzaker van bruinrot in aardappel is de quarantainebacterie Ralstonia solanacearum die sinds de jaren ’90 voorkomt in het Nederlandse oppervlaktewater en daar enkele weken kan overleven. Jaarlijks wordt de besmetting van de Nederlandse watergangen in kaart gebracht. Vondsten kunnen leiden tot een beregeningsverbodsgebied; het oppervlaktewater in deze gebieden mag niet gebruikt worden voor de teelt van aardappelen en tomaten. In 2020 werd tijdens deze survey in twee afzonderlijke gebieden niet R. solanacearum (fylotype II), maar een andere Ralstonia soort gevonden, namelijk Ralstonia pseudosolanacearum.

auteur(s): Martijn Vogelaar, NIVIP; Florien Gorter, WUR Plant Research; Jeroen van de Bilt, NIVIP; Nathalie Blom, NIVIP; Chiel Pel, NIVIP; Bo van Doorn, ; Tom Raaymakers, ; Robert Vreeburg, NAK; Maria Bergsma-Vlami, NIVIP; Jan van der Wolf, WUR Plant Research


Natural plant defence: Onderzoek naar een nieuw gewasbeschermingsmiddel

Onderzoekers en bedrijven werken samen aan een nieuw middel tegen trips in kasteelten. Het middel, dat geïnspireerd is op de (klier)haren van planten (trichomen), kan naar verwachting in de toekomst bijdragen aan een duurzamere gewasbescherming tegen trips. Dit artikel schetst de problemen met trips in de Nederlandse tuinbouw en de huidige gewasbeschermings-methoden tegen het plaaginsect. Vervolgens vertellen twee onderzoekers van Wageningen Universiteit, Dr. Thomas Kodger en promovendus Ralph van Zwieten, over de ontwikkeling van de zogeheten trichome mimics.

auteur(s): Philip Gijswijt, Student Aeres


Workshops EURL Bacteriologie en Virologie bij het NIVIP

De Europese Unie Referentielaboratoria (EURL’s) voor plantenbacteriologie en plantenvirologie organiseren jaarlijks een workshop voor de Nationale Referentielaboratoria (NRL’s) van alle EU-landen. Het doel van deze bijeenkomsten is het uitwisselen van kennis en ervaring, het bespreken van de EURL-activiteiten in het afgelopen jaar en voor de komende jaren, en het in kaart brengen van problemen en behoeften van de NRL’s. De workshops vonden in 2022 plaats bij het Nederlands Instituut voor Vectoren, Invasieve planten en Plantgezondheid (NIVIP) in Wageningen.

auteur(s): Maria Bergsma-Vlami , ; Anne Giebers , ; Chiel Pel , ; Annelien Roenhorst , NIVIP


Beteugelen plantenziekten vereist doordacht beleid en gedegen aanpak

2020 was het Jaar van de Plantgezondheid, uitgeroepen door de VN. Wereldwijd is er aandacht voor plantenziekten, en terecht. Het raakt boeren en tuinders, maar ook landschapsbeheerders en burgers. Hoogste tijd om samen de introductie en verspreiding van plantenziekten en -plagen te beteugelen met doordacht beleid en een gedegen aanpak.

auteur(s): Willem Jan de Kogel, KNPV


Beheersen van schimmelziekten in appel- en perenboomgaarden en bewaarcellen

Appels en peren zijn belangrijke fruitsoorten die wereldwijd geteeld worden. Milde en vochtige klimatologische omstandigheden, zoals die in Noordwest Europa voorkomen, zijn gunstig voor de ontwikkeling van allerlei schimmelziekten. Appels en peren worden tot 12 maanden bewaard, en gedurende deze periode kunnen zich verschillende soorten vruchtrot ontwikkelen.

auteur(s): Marcel Wenneker, Wageningen Universiteit


Biologisch als het kan, chemisch als het moet

In de Toekomstvisie gewasbescherming 2030 ziet de overheid een verschuiving van gewasbescherming naar weerbare planten en teeltsystemen. Wat voor implicaties heeft dit voor de verschillende vormen van gewasbescherming, en welke rol speelt biodiversiteit hierin?

auteur(s): Edith van der Have-Raats, Agri Translation


SmartFarming App: duurzame gewasbescher­ming op maat voor kleinschalige boeren

Goede landbouw begint met goede informatie. De snelle groei van het aantal smartphones over de hele wereld, ook op het platteland, biedt de mogelijkheid om meer landbouwkennis, onder andere over duurzame gewasbescherming, toegankelijk te maken voor kleinschalige boeren in niet-Westerse landen.

auteur(s): Jelle van den Akker, ; Rob van Oudheusden,


Motten mechanisch bestrijden met minidrones

Het is een compleet andere benadering van insectenbestrijding in de kas: kleine drones die achter schadelijke insecten aanjagen en ze in volle vlucht tussen de propellers in mootjes hakken. Een nieuwe vorm van mechanische bestrijding.

auteur(s): Doriet Willemen, Redactie Gewasbescherming