Enquete Gewasbescherming


Enquête: 'Wat vindt u van ‘Gewasbescherming’?

De redactie van het KNPV-verenigingsblad ‘Gewasbescherming’ was benieuwd hoe de lezers het blad ervaren. Ruim honderd personen vulden de de enquête in.
De redactie is blij met alle reacties en suggesties en bedankt alle respondenten.

U vindt de resultaten van de enquête op: www.knpv.org/nl/menu/Gewasbescherming/Enquete

Terug