Afscheid KNPV-secretaris Piet Vlaming


Afscheid secretaris Piet Vlaming

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 30 mei j.l. is Piet Vlaming afgetreden als secretaris van de KNPV. Hij heeft zich drie jaar met veel overtuiging en enthousiasme ingezet binnen het bestuur en voor de vereniging.  In deze tijd verzorgde hij nauwgezet en razendsnel de notulen van de bestuursvergaderingen, bereidde vergaderingen voor, zorgde dat het archief opgeruimd werd en zette de databank Nederlandse Namen Plantenziekten (NNPZ) op. Tussendoor legde hij zich toe op de jurering van de Jan Ritzema Bosprijs 2023 en de KNPV-prijzen 2021 en 2024.

Piet heeft aangegeven na afloop van deze goed gevulde 3-jarige termijn niet meer beschikbaar te zijn voor een tweede termijn in het bestuur. Wel blijft hij betrokken bij de NNPZ als secretaris van de Commissie Nederlandse Namen Plantenziekten.

Peter Bonants volgt Piet op als secretaris van de KNPV.
 

Piet Vlaming (links) ontvangt uit handen van Leendert Molendijk (vz KNPV) een afscheidskado als dank voor zijn inzet als secretaris van de KNPV

 

Terug