Toekomstvisie Gewasbescherming 2030,
een andere weg inslaan? 

Terugblik op de KNPV-webinar, 27 mei 2021

Op 27 mei hield de KNPV een digitale voorjaarsbijeenkomst over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Deze visie is door het ministerie van LNV samen met 12 stakeholders opgesteld en aangevuld met een Uitvoeringsprogramma. Aanleiding was onder meer de maatschappelijke zorg over de belasting van mens, dier en milieu.

Vanuit verschillende invalshoeken belichtten drie sprekers deze Toekomstvisie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma. Middels stellingen en discussie werd bekeken welke stappen al gezet zijn op de nieuwe weg en wat de kansen, hobbels en uitdagingen op deze weg nog zijn.

Goed op weg?

Bekijk hieronder de presentaties (powerpoints) van de sprekers en kijk hoe er gestemd is op de stellingen in de uitslag van de Mentimeter.
Een overzicht van de vragen en antwoorden uit de chat volgt binnenkort.

Een uitgebreid verslag is later in ons blad Gewasbescherming te lezen. Lees nu alvast het persbericht over de bijeenkomst.

Er zijn verschillende artikelen verschenen n.a.v. deze bijeenkomst:
Toekomstvisie 2030: Middelenarme teelt moet financieel aantrekkelijker worden voor telers   Boom in Business (auteur: Meike Wessels)
Econoom Jan Buurma: 'Beter middelengebruik mist verdienvermogen'  
Nieuwe Oogst (auteur: Han Reindsen)

Presentaties

• Rob van Tilburg, Directeur Programma’s Natuur & Milieu

Titel: Naar een vrijwel emissieloze teelt? -  (pdf_presentatie1)
Natuur & Milieu is een van de 12 stakeholders die aanschoof bij LNV om het uitvoeringsprogramma op te stellen. Rob van Tilburg zal het maatschappelijke belang schetsen van het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming.
 
• Dirk van Apeldoorn, docent-onderzoeker Farming Systems Ecology, Wageningen University & Research
Titel: Strokenteelt, waarom moeilijk doen als het makkelijk kan? - (pdf_presentatie 2)
Dirk van Apeldoorn zal zijn praktische en wetenschappelijke ervaring met strokenteelt delen. Strokenteelt, een teeltsysteem dat gebruik maakt van agro-biodiversiteit, staat steeds meer in de belangstelling, ook vanuit het oogpunt van duurzame gewasbescherming.
 
• Jan Buurma, v/h innovatie-onderzoeker LEI
Titel: Small wins voor het verdienvermogen – Crux voor serieuze boeren-interesse
(pdf_presentatie 3)
Vanuit zijn ruime onderzoekservaring bij het LEI  èn als deeltijd-medewerker op een akkerbouwbedrijf zal Jan Buurma de beoogde transitie toelichten, evenals de hobbels en uitdagingen die daar zijn, ook aan de keukentafel van de boer. 
 

Reacties en vragen kunnen naar