Toekomstvisie Gewasbescherming 2030,
een andere weg inslaan? 

KNPV Voorjaarsbijeenkomst 27 mei 2021,  15.30-17.15 uur
Online meeting

Op 27 mei organiseert de KNPV een digitale voorjaarsbijeenkomst over de Toekomstvisie Gewasbescherming 2030. Deze visie heeft het ministerie van LNV samen met 12 stakeholders opgesteld en aangevuld met een Uitvoeringsprogramma. Aanleiding was onder meer de maatschappelijke zorg over de belasting van mens, dier en milieu. Het tweede hoofdstuk van het programma heet: een andere weg inslaan. Weerbare teeltsystemen staan daarbij centraal. De regiegroep gewasbescherming en maatschappelijk debat neemt op 27 mei de KNPV-leden mee in een discussie over kansen, hobbels en uitdagingen van deze andere weg. Komt allen!

Nadere informatie over programma en sprekers vindt u binnenkort op deze pagina.
Aanmelden voor deze bijeenkomst is al mogelijk.

Download hier het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Gewasbescherming 2030.

Vragen? Stuur een bericht naar