KNPV-prijs

De KNPV-prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde /gewasbescherming in Nederland. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag (€2500,-). Op 25 november 2021 werd de prijs voor de zesde keer uitgereikt.

KNPV-prijs 2021 voor Piet Boonekamp

Op 25 november vond de feestelijke uitreiking plaats van de KNPV-prijs 2021. Tijdens de KNPV-najaarsbijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit werd bekendgemaakt dat Piet Boonekamp door een onafhankelijke en deskundige jury gekozen is uit de binnengekomen voordrachten. Hij ontving de speciale penning, behorend bij de prijs, uit handen van Willem-Jan de Kogel.

 

Piet Boonekamp ontvangt de prijs omdat hij zich gedurende zijn lange carrière op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in de gewasbescherming en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. In verschillende functies heeft hij vele jaren invloed gehad op het Nederlandse beleid op het gebied van gewasbescherming. Als voorzitter van de KNPV (2011-2018) en van de European Federation of Plant Pathology is hij (mede) beeldbepalend geweest in het vakgebied, vooral op het grensvlak van fundamenteel en praktijkonderzoek, gericht op geïntegreerde en biologische bestrijding. De gedreven, verbindende en altijd enthousiasmerende opstelling van Piet Boonekamp heeft velen geïnspireerd.

Het volledige juryrapport is hier te lezen.

De jury bestond uit: 
- Dr. Ir. J.E. (Ernst) van den Ende
- Prof. Dr. Ir. F.P.M. (Francine) Govers
- Ir. J.J. (Jan) Bouwman
- Ir. A.J. (Erna) van der Wal
- Ir. P. (Piet) Vlaming, secretaris KNPV

Overzicht KNPV-prijzen

De KNPV- prijs is vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).

Het reglement is hier in te zien. Kandidaten kunnen worden voorgedragen bij de secretaris van de KNPV ().