KNPV-prijs 2013

De KNPV-prijs 2013 is gewonnen door Jan Bouwman. Een jury, bestaande uit deskundigen op het terrein van gewasbescherming en plantenziektekunde, heeft zich over de nominatie gebogen, en heeft haar oordeel in het volgende juryrapport weergegeven.

Jan Bouwman ontvangt de KNPV-prijs uit handen van KNPV-voorzitter Piet Boonekamp.

Juryrapport over Ir. Ing. J.J. Bouwman

Jan Bouwman beweegt zich al ruim 25 jaar op het domein van de gewasbescherming. Na het behalen, in 1982, van zijn ingenieursdiploma Plantenziektekunde in Wageningen, startte Jan zijn loopbaan als docent aan de Agrarische Hogeschool Dordrecht. Na een viertal jaren maakte Jan een overstap naar het bedrijfsleven en sindsdien is hij werkzaam bij wat nu Syngenta heet. Momenteel is hij aldaar hoofd van de afdeling Sustainable Agriculture and Stewardship North Europe.

In de afgelopen 25 jaar heeft hij zich zeer verdienstelijk gemaakt voor de gewasbescherming in Nederland. Gedurende zijn carrière is Jan ervan overtuigd geraakt dat innovatie vanuit de gewasbeschermingsmiddelenindustrie oplossingen kan bieden bij de wereldvoedselvoorziening, met behoud van een grote mate van biodiversiteit. Hij brengt deze visie voor het voetlicht voor een breed publiek, ook al komt zijn visie niet altijd overeen met de gangbare meningen. Hij laat zich nooit ontmoedigen door polarisatie van het maatschappelijke debat, integendeel. Met verve licht hij zijn standpunten toe, bijvoorbeeld dat gewasbeschermingsmiddelen een onmisbaar onderdeel vormen van gewasbescherming. Tegelijkertijd heeft hij oog en oor voor andersdenkenden. Door zijn enthousiasme voor zijn vak en de gewasbescherming in brede zin weet hij mensen aan te spreken en uit te dagen tot een gesprek of discussie, ook al lopen de gedachten over het thema gewasbescherming sterk uiteen. Daarbij redeneert hij niet uitsluitend vanuit de gewasbeschermingsmiddelenindustrie, maar heeft hij ook altijd de positie van boer en tuinder en van het totale ecosysteem duidelijk voor ogen.

Jan heeft zich altijd hartstochtelijk ingezet om bruggen te slaan en om de communicatie gaande te houden, ook in de periode dat het toelatingsbeleid veelal door de rechterlijke macht bepaald leek te worden. Jan is niet iemand die vanaf de zijlijn roept, neen, hij neemt ook bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zo is hij tien jaar voorzitter geweest van de Nefyto-werkgroep Communicatie, waar onder zijn leiding diverse initiatieven zijn ontplooid om de communicatie tussen belanghebbenden te bevorderen.

Ook voor de KNPV, de oudste Plantenziektekundige Vereniging ter wereld, heeft hij zich jarenlang actief ingezet, onder meer met het doel de werelden van onderwijs, onderzoek en bedrijfsleven op het gebied van gewasbescherming met elkaar in gesprek te laten gaan. Daarin is hij uitstekend geslaagd. Hij was gedurende 10 jaar een actief bestuurslid, en zijn inzet heeft in die periode mede ertoe bijgedragen dat chemische gewasbescherming een plaats kreeg binnen het concept van geïntegreerde gewasbescherming. Ook heeft hij zich recent, met inzet van veel tijd en energie, sterk gemaakt voor de oprichting van het Buitenlandloket IPM, een initiatief dat vooralsnog helaas gestrand is door gebrek aan financiële middelen.

In zijn huidige functie binnen Syngenta is hij een vurige pleitbezorger voor duurzame landbouw. Zo is hij onder andere de drijvende kracht achter het Pollinator-project, waar Syngenta pakketten bloemzaden ter beschikking stelt voor het inzaaien van akkerranden, om zo een biotoop te creëren voor bestuivende insecten in het landbouw ecosysteem.


Waarom gaat de KNPV-prijs 2013 naar Jan Bouwman?

Jan Bouwman bekleedt in Nederland een unieke plaats in de wereld van de gewasbescherming. Hij behoort tot een uitzonderlijke en kleine groep mensen die zich met hart en ziel inzet en zich uitermate verdienstelijk maakt op het terrein van gewasbescherming en plantenziektekunde en zo belangstelling en begrip voor het thema kweken.
Jan Bouwman is de terechte winnaar van de KNPV-prijs 2013.

De Jury, Wageningen, mei 2013
Dr. Susanne Sutterlin
Prof. Dr. Ben Cornelissen
Dr.Ir. Ernst van den Ende
Ing . Carlos Nijenhuis.
Dr.Ir. Jacques Horsten