KNPV-bijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit

Op donderdag 25 november hield de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging haar najaarsbijeenkomst met als Thema: Plantenziekten & Biodiversiteit.

De bijeenkomst (incl. uitreiking KNPV-prijs en ALV) was online te volgen. De opnamen komen binnenkort beschikbaar op deze pagina.
De powerpoints van de presentaties van de sprekers zijn al te bekijken (zie hieronder).

Tijdens de bijeenkomst werd de KNPV-prijs 2021 uitgereikt aan Piet Boonekamp. De prijs wordt toegekend aan een persoon of organisatie die zich bijzonder heeft ingezet voor de plantenziektekunde in Nederland. Piet Boonekamp ontving de speciale penning uit handen van Willem Jan de Kogel. Meer>>

Programma

13.30 Welkom en opening
Twee sprekers vertellen vanuit hun eigen expertise over de rol die biodiversiteit speelt bij plantgezondheid.

13.35 - 14.15
Biodiversiteit en plaagbeheersing in open teelten - Hilfred Huiting
Hilfred is onderzoeker bij WUR-Open teelten en expert op het gebied van duurzame plant productiesystemen. Hij is gespecialiseerd in agrobiodiversiteit en in duurzaamheid en innovatie in gewasbescherming. 

14.15-15.00
Biodiversiteit en plaagbeheersing - Jetske de Boer
Jetske is lector bij Aeres Hogeschool en onderzoeker bij NIOO. Zij heeft brede expertise als entomoloog en streeft naar verbinding tussen vragen uit de praktijk en maatschappelijke vraagstukken.

15.00-15.30  Pauze

15.30 - 16.30
Feestelijke uitreiking van de KNPV-prijs 2021, gevolgd door een lezing
Biodiversiteit: doet het ertoe? - Piet Boonekamp

17.00 - 18.00
Algemene ledenvergadering van de KNPV