Jubileumviering 125 jaar KNPV

 

Het bestuur van de KNPV wil u hartelijk danken voor uw deelname aan onze jubileumbijeenkomst. Met 300 bezoekers, een interessant programma en een zeer gezellige sfeer, was deze dag een groot succes.

Het uitkomen van de Kroniek van onze vereniging, geschreven door Jacques Horsten, en de benoeming van prof. J.C. Zadoks tot erelid van de KNPV, gaven deze dag extra cachet.

Een mooie verjaardag, onze vereniging waardig!

Download impressie

 

Programma - Link naar programmaboek


Prof. Dr. Jan Carel Zadoks
Emeritus hoogleraar Fytopathologie aan Wageningen Universiteit
Een historisch overzicht van de invloed van plantenziekten op de voedselvoorziening en op maatschappelijke ontwikkelingen gedurende de afgelopen eeuwen.
Download Geschiedenis van de plantenziekten - Plantenziekten van de geschiedenis

Prof. Dr. Louise O. Fresco
Voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen UR
De wetenschappelijke uitdagingen voor een grotere maar duurzame wereldvoedselproductie de komende decennia en de rol van plantenziekten daarin.

15.30 Pauze
16.00 Vervolg programma

Dr. Greg I. Johnson
President of the International Society for Plant Pathology (ISPP)
Possible scientific breakthroughs in the future to lower the impact of plant diseases in agriculture, trade and natural resource management. (Presentatie in het Engels)

Adjiedj Bakas
Trendwatcher des Vaderlands
Een out-of-the-box visie op de trends en mogelijkheden van voedselproductie in de toekomst en de beheersing van plantenziekten.

Dr. Piet M. Boonekamp
Voorzitter van de KNPV
Een kort overzicht van 125 jaar KNPV en een vooruitblik op de uitdagingen en de rol die de KNPV wil blijven spelen binnen de gewasbescherming in Nederland en daarbuiten.