Studiekring voor Plantenveredeling

Met ingang van 2023 heeft de aloude KLV-Studiekring voor Plantenveredeling zich aangesloten bij de KNPV.

Van KLV naar KNPV

De vereniging van afgestudeerden van Wageningen University, de Koninklijke Landbouwkundige Vereniging (KLV) is enige jaren geleden opgeheven. Als studiekring konden we een eigen vereniging worden (met alle plichtplegingen van dien), maar we gaven er de voorkeur aan om een plekje te zoeken onder de vleugels van de KNPV. De KNPV heeft al heel lang een veel bredere focus dan louter plantenziekten en als studiekring zijn we hieraan complementair: nauwelijks overlap en goede aanvulling.

Opzet

De Studiekring komt jaarlijks drie keer bij elkaar tijdens het winterseizoen op een vrijdagmiddag. Opzet is doorgaans een spreker uit het onderzoek en een spreker uit het bedrijfsleven rondom een bepaald thema. Er is uitgebreid de tijd voor de sprekers en de daaropvolgende discussie, evenals voor netwerken vooraf, tijdens de pauze en na afloop. Deze middagen zijn soms in het Nederlands, maar steeds vaker in het Engels. De ruwe schatting is dat we zo’n 70 a 75 jaar bestaan.

Agenda 2024 / 2025

21 november: Thema Plantweerbaarheid

Agenda 2023 / 2024

We had three meetings. As usual, they were at:

  • Friday afternoons, from 13:00 ~ 17:00
  • Hotel de Nieuwe Wereld, Marijkeweg 5, 6709 PE Wageningen

The dates and topics are:

  • December 1, 2023: Digital phenotyping
  • January 19, 2024: Gene Editing
  • March 22, 2024: Durable resistance

Bijeenkomsten 2022 / 2023

25 november 2022 rondom het thema Automated Phenotyping. Er waren drie sprekers: Puneet Mishra (WUR FBR ), Johan Willemsen (Fresh Forward), en Pavel Paclik (perClass).

3 februari 2023 over Breeding for Abiotic Stress Tolerance. Sprekers waren Robert van Loo (WUR Plant Breeding) en Eric Coppoolse (Rijk Zwaan).

31 maart 2023 met als thema Breeding for Vertical Farming, met als sprekers Celia Anton Sales (WUR Plant Breeding) en Padraíc Flood (InFarm).

Organisatie

De Studiekring heeft een kleine 300 leden en voert momenteel een eigen ledenadministratie, die bijgewerkt en gereorganiseerd wordt. Veel KNPV-leden zijn ook lid van de Studiekring; indien u lid was van de Studiekring, maar hier geen mail meer van krijgt, neem dan a.u.b. contact met ons op.

Bestuur Studiekring voor Plantenveredeling

Richard Visser (voorzitter; WUR Plant Breeding)
Jan-Kees Goud (secretaris; ; WUR Plant Breeding)
Emile Clerkx (HAS Green Academy)
Suzan Gabriëls (WUR Plant Breeding)
Inge Matthies (Molecular Plant Breeder)
Arjan Koot (Dümmen Orange)
Pieter van Poppel (Rijk Zwaan)