Werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie

KNPV-working group ‘Soilborne pathogens and soil microbiology

De werkgroep bestaat uit ong. 85 leden en komt tweemaal per jaar bij elkaar op wisselende locaties om onderzoek met elkaar te bespreken. Naast presentaties is er vaak ook ruimte voor een excursie of rondleiding bij het bedrijf, instituut of universiteit waar de werkgroep die dag te gast is. De voertaal bij de bijeenkomsten van de werkgroep is Engels.

Meer informatie over de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep vindt u in de Agenda.

100e bijeenkomst

Op 2 november 2021 hield de werkgroep haar 100e vergadering. Deze jubileumbijeenkomst vond plaats bij Naturalis te Leiden. Een themanummer van Gewasbescherming (jaargang 52, nr 6 december 2021 (2021(6)) is geheel gewijd aan deze mijlpaal en de werkgroep.
Hireronder een voorbeeld van een reguliere bijeenkomst van de werkgroep.

Van containerveld naar het Van der Puttenplein

In 2018 is de werkgroep Bodempathogenen en bodemmicrobiologie tweemaal bijeen geweest. Beide keren met interessante onderzoeksverhalen en beide keren met een excursie langs proefopstellingen in de open lucht. In de botanische tuin van de Uithof in Utrecht is een uithoek ingericht met oude, gerecyclede bulkcontainers voor het Bioclive Diversity Experiment over graslandontwikkeling. Ook in Wageningen kennen ze dit concept. Achter het biobased gebouw van het NIOO ligt een ‘verborgen wijk’ met een heus Van der Puttenplein en vele andere straten en steegjes met namen van hedendaagse onderzoekers. Ook hier zijn verschillende containervelden aangelegd voor bodemonderzoek. Zo zien wij het graag.

Voor de 94e werkgroepbijeenkomst op 29 maart 2018 werden 32 werkgroepleden onthaald bij de Universiteit van Utrecht. De presentaties varieerden van het laatste deel van de Soil-borne Trilogy, the Soil-borne Legacy, tot ‘reshaping the soil microbiome’.

De samenvattingen van de presentaties worden gepubliceerd in Gewasbescherming.

Contact

voorzitter: Emilia Hannula (CML, Leiden University)
secretaris: Tess van de Voorde (WUR) 
e-mail: