Resistentie van schimmels tegen fungiciden

FRAG-NL

Fungiciden worden ingezet om schimmels te bestrijden in bijna alle land- en tuinbouwgewassen. Sinds 1970 is het echter meerdere malen voorgekomen dat schimmels resistent worden tegen sommige fungiciden. Vanaf de eerste gevallen van resistentie is er door alle betrokkenen veel aan gedaan om dit fenomeen te analyseren en om maatregelen te ontwikkelen, die kunnen voorkomen dat schimmels resistent worden. Binnen het Fungicide Resistance Action Committee (FRAC) worden door vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven internationale richtlijnen opgesteld voor dergelijke maatregelen (zie ook: http://www.frac.info/). Op deze site is o.a. de FRAC code lijst, voorlichtingsmateriaal en achtergrondinformatie te vinden. In een aantal landen, waaronder Nederland, zijn regionale groepen (FRAG’s: Fungicide Resistance Action Groups) opgezet, die zich met fungicidenresistentie bezighouden.

 

 Fungicidenresistentie management

 

Werkgroep Fungicidenresistentie Nederland (FRAG-NL)

In Nederland is sinds 2004 een regionale fungicidenresistentiewerkgroep actief die zich bezighoudt met alle aspecten van resistentie van schimmels tegen fungiciden in Nederland. Sinds 2014 is deze werkgroep bij de KNPV aangesloten als Werkgroep Fungicidenresistentie. Om de link te houden met de internationaal werkende FRAC, is de werkgroep ook te vinden als FRAG-NL. De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van agrochemische bedrijven, het Ctgb, diverse onderzoekers, een vertegenwoordiger van de NVWA en een vertegenwoordiger van de HAS in Den Bosch. De voorzitter van de werkgroep is Erno Bouma*, HAS Den Bosch en Ivonne Elberse* van de NVWA is secretaris.
*) de mailadressen staan onderaan

 

Doelstellingen werkgroep

De werkgroep heeft de volgende doelstellingen:

  • produceren, publiceren en bevorderen van voorlichtingsmateriaal dat kan ondersteunen bij het begrip verkrijgen voor en het verminderen van fungicidenresistentie; dit zowel voor de adviseurs als voor de eindgebruikers.
  • verzamelen en interpreteren van informatie betreffende fungicidenresistentie en het management ervan om te komen tot consensus in Nederland.
  • aanspreekpunt bieden tussen industrie (FRAC), overheid en onafhankelijke onderzoeksinstellingen.
  • ontwikkelen van een landelijke strategie, in samenwerking met de FRAC,  bij wegval van belangrijke actieve stoffen
  • bevorderen van praktische richtlijnen betreffende de status en management van fungicidenresistentie in Nederland; adviseren over onderwerpen waar Research & Development (onderzoek & ontwikkeling) nodig is.

 

Contact

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de secretaris (Ivonne Elberse, ) of de voorzitter (Erno Bouma, ) van de KNPV-Werkgroep Fungicidenresistentie / FRAG-NL.