Werkgroep Fusarium

Jaarlijkse bijeenkomst

Het is traditie dat de KNPV-werkgroep haar jaarlijkse bijeenkomst organiseert op de laatste woensdag van oktober. Ieder aspect van Fusarium kan dan tijdens lezingen en presentaties aan de orde komen, van acute praktijkproblemen tot wetenschappelijk onderzoek, in zowel uiteenlopende gewassen als ook bij dieren. 

Meer informatie over de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep vindt u in de Agenda.

Fusariumdag 2018

Jaarverslag /Samenvatting van de Fusariumdag 2018


De deelnemers aan de Fusariumdag 2018

Contact

voorzitter: Anne van Diepeningen (Wageningen Plant Research)
secretaris: Like Fokkens (WUR)
e-mail: