KNPV-prijs 2021 voor Piet Boonekamp


KNPV-prijs 2021 voor Piet Boonekamp

De KNPV-prijs 2021 is uitgereikt aan Piet Boonekamp voor zijn bijzondere inzet voor de plantenziektekunde in Nederland. De prijs – bestaande uit een speciale penning en een geldbedrag – werd uitgereikt op 25 november te Wageningen tijdens de bijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV).

Piet Boonekamp ontvangt de prijs omdat hij zich gedurende zijn lange carrière op uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor wetenschappelijk onderzoek in de gewasbescherming en de vertaling van onderzoeksresultaten naar de praktijk. In verschillende functies heeft hij vele jaren invloed gehad op het Nederlandse beleid op het gebied van gewasbescherming. Als voorzitter van de KNPV (2011-2018) en van de European Federation of Plant Pathology is hij (mede) beeldbepalend geweest in het vakgebied, vooral op het grensvlak van fundamenteel en praktijkonderzoek, gericht op geïntegreerde en biologische bestrijding. De gedreven, verbindende en altijd enthousiasmerende opstelling van Piet Boonekamp heeft velen geïnspireerd.

KNPV-prijs
De KNPV-prijs wordt toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde /gewasbescherming in Nederland. De prijs bestaat uit een penning en een geldbedrag (€2500,-). Tot nu toe is de prijs vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnands (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013). Meer over de KNPV-prijs >>

Plantenziekten & Biodiversiteit
De prijs werd uitgereikt tijdens de KNPV-najaarsbijeenkomst Plantenziekten & Biodiversiteit. Twee experts gaven presentaties over de rol van biodiversiteit bij plaagbeheersing en plantgezondheid. Hilfred Huiting gaf uitleg over agrobiodiversiteit en functionele biodiversiteit bij de bescherming van gewassen in open teelten. Jetske de Boer ging nader in op de verbinding tussen insecten en maatschappij met o.a. aandacht voor de achteruitgang van insecten en de opkomst van plaaginsecten, zoals de eikenprocessierups. De middag werd afgesloten met een lezing door Piet Boonekamp over het thema. Volgens de sprekers is grote biodiversiteit onmisbaar voor het onder controle houden van plaaginsecten en plantenziekten. Meer over de bijeenkomst >>

Terug