Symposium Red de Lente - 60 jaar na Silent Spring

Wageningen - Op 1 december 2022 werd tijdens een drukbezochte KNPV-bijeenkomst gesproken over de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens, dier en milieu, en de manieren om daarmee om te gaan. De 150 deelnemers in de zaal en 40 livestream kijkers volgden het debat dat door Elisabeth van Nimwegen in goede banen werd geleid.

  • De opnamen zijn terug te kijken onderaan deze pagina.
  • Een uitgebreid verslag van de bijeenkomst vindt u hier 

Podcast ‘Red de lente’

In 1962 schreef Rachel Carson het spraakmakende boek ‘Silent Spring’ over de desastreuze effecten van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu. Waar staan we nu, 60 jaar later? In hoeverre is wat zij schreef nog actueel? Deze vragen worden onderzocht in de podcastserie ‘Red de lente’ en werden tijdens de bijeenkomst uitgediept.


KNPV-voorzitter Leendert Molendijk (l) op het symposium met Dirk de Bekker, maker van de podcast Red de Lente (©KNPV).
 

Symposium ‘Red de Lente’

Een groot aantal geïnterviewden uit de podcast was aanwezig op het symposium. Vier van hen - Dingeman Burgers (akkerbouwer), Ingrid Becks (Ctgb), Bas Bloem (RU) en Christy van Beek (Bayer) - gaven een presentatie en beantwoordden vragen uit de zaal. Hierbij kwamen verschillende aspecten aan bod, zoals het belang van gewasbeschermingsmiddelen bij de teelt, de toelatingssystematiek, en de impact op gezondheid en milieu.

Het is duidelijk dat er sinds de tijd van Rachel Carson al veel verbeterd is op het gebied van veiligheid en toelating. Toch zijn er nog stappen te maken, bijvoorbeeld voor vondsten van middelresten in natuurgebieden en grondwater. “Duidelijk is dat het toetsingskader aanpassing nodig heeft en daar wordt aan gewerkt”, stelt Becks. Ook de mogelijke correlatie tussen de ziekte van Parkinson en (cocktails) van middelen vraagt volgens Bloem om “een betere screening, meer bewijs, zoeken naar alternatieven en ondertussen voor bescherming zorgen”.

In gesprek blijven

“Een boer die rood staat, kan niet groen denken”, aldus Burgers. Welke rol kunnen consument en politiek hierbij spelen en veranderingen in gang zetten? Uit een peiling onder de deelnemers blijkt dat de meningen hierover verdeeld zijn. Het merendeel verwacht dat het toch onderzoek en wetenschap zijn die de oplossingen zullen brengen voor een duurzame gewasbescherming. Van Beek noemt in dit kader innovaties en de opkomst van groene middelen en geïntegreerde gewasbescherming om tot een goede oogst te komen: “Red de Lente, vier de herfst!”

“Een open blik houden en met elkaar het gesprek aangaan”, dat is de oproep die wetenschapsjournalist Dirk de Bekker, de maker van de podcast Red de Lente, meegeeft. Een bijeenkomst zoals op 1 december, waarbij de KNPV aan een brede groep deelnemers de mogelijkheid biedt om in debat te gaan en op basis van feiten tot meningsvorming te komen, is daarbij een belangrijke stap.

Naar de Mentimeter Peiling

Symposium terugkijken

Opening Symposium:

 

Vraaggesprek met Dirk de Bekker (podcastmaker Red de Lente):

 

Presentatie Dingeman Burgers:

 

Intermezzo met goochelaar Janse Heijn:

 

Presentatie Ingrid Becks:

 

Presentatie Bas Bloem:

 

Presentatie Christy van Beek:

 

Intermezzo met goochelaar Janse Heijn:

 

Debat Red de Lente:

 

Afsluiting: