Nederlands      
Search  
   |  print   
KNPV
   

News

De toekomst van de gewasbescherming

Future valley – regionaal KNPV-debat, 23 juni 2016, ’s-Hertogenbosch

Hoe ziet de toekomst van de gewasbescherming eruit? Dat weet niemand zeker en juist die onzekerheid maakt de toekomst vatbaar voor dialoog. De 125-jarige KNPV wil laten zien dat ze niet alleen bij de tijd is, maar het oog volop op de toekomst gericht heeft.

En welke mensen kunnen beter die toekomst verkennen dan studenten: jongen mensen die bezig zijn met hun eigen toekomst en met frisse blik nieuwsgierig naar de huidige praktijk kijken?

Het debat met als titel ‘Future valley’ vindt daarom plaats bij HAS Hogeschool in Den Bosch. Ongeveer 50 studenten Tuinbouw en akkerbouw die deelnemen aan de module ‘Future Farming’ hebben zich gebogen over de toekomst van de teelt, en ook de gewasbescherming daarin. Zij hebben daarin geprobeerd om ‘out of the box’ te denken.

Op donderdag 23 juni 2016 zullen zij met elkaar en met toehoorders in dialoog gaan over hun ideeën. Hierbij zullen zij een aantal stellingen inbrengen; aanwezigen worden uitgenodigd hierop te reageren.

Plaats en opgave
De bijeenkomst vindt plaats op donderdag 23 juni 2016 bij HAS Hogeschool, Onderwijsboulevard 221, 5223 DE ’s-Hertogenbosch, van 14 tot 17 uur. Aansluitend is er een netwerkborrel. KNPV-leden en betrokkenen uit de sector zijn welkom. U kunt zich voor deze bijeenkomst opgeven via deze link.

Contactpersoon: Rob kerkmeester, HAS Hogeschool;

 

 

Future Valley is de eerste uit een serie van vier debatten georganiseerd door de KNPV-werkgroep Gewasbescherming en Maatschappelijk Debat:

  • Future valley - 23 juni
  • Trade valley - 6 oktober
  • Green valley - 9 november
  • Seed valley - begin 2017

De bedoeling van deze debatten is om de KNPV meer in contact te brengen met de maatschappij en zodoende buiten Wageningen meer naamsbekendheid te geven. De KNPV wil hierin vooral bijdragen aan de dialoog, en de diverse geledingen (onderzoek, toelevering, productie, afzetketen en beleid) met elkaar in contact brengen, om zodoende ook tot oplossingen te komen.

Login
username
password
Forgot your password?
 
Journal
 

The journal of the
KNPV appears six times
per year and contains
at least 250 pages
per edition.

more info (dutch)

Powered by Allegro