In 2021 weer uitreiking KNPV-prijs


Het staat al een tijdje op de agenda en moest helaas steeds uitgesteld worden. Maar nu fysieke bijeenkomsten naar verwachting weer mogelijk worden, gaat het er dan toch van komen: de uitreiking van de KNPV-prijs.

De KNPV-prijs wordt om de paar jaar toegekend aan een persoon of instantie die zich buitengewoon verdienstelijk heeft gemaakt voor de plantenziektekunde / gewasbescherming in Nederland. De prijs bestaat uit een aandenken en een geldbedrag (€2500,-). Tot nu toe is de KNPV-prijs vijf keer eerder uitgereikt, te weten aan Gerrit Bollen (1999), Jan Carel Zadoks (2002), Frank Wijnand (2005), Joop van Lenteren (2008) en Jan Bouwman (2013).

Kandidaten voordragen

Er zijn vorig jaar - na een eerste oproep- al meerdere kandidaten voorgedragen. Deze voordrachten doen nog steeds mee. Maar om een actueel beeld te houden, bieden we nu nog een keer de mogelijkheid om een kandidaat voor de KNPV-prijs voor te dragen. Het reglement en verslagen van de juryrapporten van de eerdere prijswinnaars zijn te vinden op onze website. Een onafhankelijke jury zal zich vervolgens buigen over alle voordrachten en tot een oordeel komen.

Als de omstandigheden het toelaten willen we de KNPV-prijs feestelijk uitreiken tijdens de KNPV-najaarsvergadering op 25 november 2021.

Voordragen van kandidaten is mogelijk t/m 31 augustus 2021 door een e-mail te sturen naar de secretaris (Piet Vlaming): secretaris@knpv.org.

Meer over de KNPV-prijs >>

Terug