Najaarsbijeenkomst bij Koppert


Op 10 december 2019 hield de KNPV haar najaarsbijeenkomst met als thema 'Biologische bestrijding in open teelten'.

Kansen voor biologische bestrijding in open teelten

In de glastuinbouw maken biologische bestrijders vaak al vast onderdeel uit van maatregelen om planten te beschermen tegen ziekten en plagen. In de open teelten is dit lastiger, maar er zijn zeker mogelijkheden. Dit is de conclusie na afloop van de najaarsbijeenkomst van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV), waarop onderzoekers, bedrijfsleven en de praktijk kennis en ervaringen uitwisselden. Ook de rol van keurmerken en consumenten werd besproken.

Uitdagingen en kansen

Aan het einde van de dag was de conclusie: er is veel, er kan veel, maar er is ook nog een weg te gaan. Technisch en biologisch liggen er kansen, maar om dit goed toe te passen in de praktijk kan lastig zijn en levert wisselende resultaten. Daarnaast is de regelgeving een struikelblok en zal er in de maatschappij een verandering in mind set nodig zijn waardoor meer consumenten biologische producten kopen.

Open teelten

Biologische bestrijding in open teelten vormt een flinke uitdaging, vertelt Jürgen Köhl, onderzoeker bij Wageningen University & Research. De saldo’s in de akkerbouw zijn lager dan bij de kasteelten, de volumes zijn juist groter, wat een opschaling van de productie van biologische bestrijders betekent. Verder verloopt de toelating van de middelen moeizaam en is het buitenklimaat en de populatiedynamica in het open veld minder voorspelbaar.

Praktijk

Toch worden in uiteenlopende buitenteelten al verschillende biologische methoden succesvol toegepast. Voorbeelden zijn feromoonverwarring, strokenteelt, steriele insecten techniek en insectparasitaire nematoden tegen engerlingen. Er lopen onderzoeken naar natuurlijke vijanden tegen onder andere fruitboomkanker, de suzukii fruitvlieg en tegen invasieve onkruiden als Japanse duizendknoop. Knelpunt is vaak de toelating van de nieuwe middelen. Bovendien komt de toepassing van biologische bestrijders meestal behoorlijk nauw. Ondersteuning van agrarisch ondernemers is daarom belangrijk, evenals een faire vergoeding voor hun investering.

Rol van consument

Er liggen kansen en mogelijkheden voor biologische bestrijding in open teelten. Maar er zijn ook nog enige hobbels te nemen. Een daarvan is de bereidheid van consumenten om een meerprijs te betalen voor producten die geteeld zijn met biologische gewasbescherming. Dit vraagt om een verandering in mind set in de gehele maatschappij.

Meer

Bekijk hier het verslag van de dag, foto's en de powerpoints van de presentaties.

Terug