Cahier Plant Health


Op 12 mei 2021, de Internationale Dag van de Plantgezondheid, heeft de Stichting Biowetenschappen en Maatschappij een Engelstalige versie uitgebracht van het vorig jaar verschenen cahier Plantgezondheid.
Dit informatieve boekje over alle aspecten die met plantenziekten en gezonde planten te maken hebben, is vanaf nu verkrijgbaar.

Meer info>>

Terug