12 mei: Voorjaarsbijeenkomst en ALV


Het thema van de hybride KNPV-voorjaarsbijeenkomst op 12 mei was: Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teelten. Hoe dan?
Voor telers is het een enorme uitdaging om oogst en opbrengst op peil te houden wanneer gewasbeschermingsmiddelen tegen plantenziektes wegvallen. Tijdens de bijeenkomst schetsten telers de urgentie in de praktijk bij de open teelten en kwamen experts aan het woord over mogelijke oplossingsrichtingen. Vervolgens bespraken de deelnemers samen welke praktijktoepassingen op korte termijn haalbaar zijn en welke actie daarvoor nodig is binnen de eigen organisatie en het eigen werkveld.

Aansluitend vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNPV plaats.

Dit alles vond plaats op 12 mei. Deze datum is door de Verenigde Naties en de Wereldvoedsel Organisatie (FAO) uitgeroepen tot International Day of Plant Health. 

Ga naar de terugblik >>

Terug