Nieuwe secretaris


Voordracht Piet Vaming

Het KNPV-bestuur heeft in Piet Vlaming een enthousiaste en geschikte kandidaat gevonden om de functie van secretaris op zich te nemen. Piet is al vele jaren lid van onze vereniging, heeft een breed netwerk in de sector en ruime ervaring in het groene onderwijs.

Aangezien de ALV pas in het najaar zal plaatsvinden en we de aanstelling graag op korte termijn in gang willen zetten, leggen we nu de voordracht voor aan de leden via de nieuwsbrief en onze website. 
Leden die bezwaar hebben tegen de aanstelling, kunnen dat t/m 6 april 2021 kenbaar maken bij het bestuur (). Wanneer er geen bezwaren zijn, gaan we ervan uit dat de leden instemmen met de benoeming van Piet Vlaming tot nieuwe secretaris van de KNPV.
In dat geval zal hij zich nog nader voorstellen in Gewasbescherming.

Piet Vlaming

 

 

Terug