Future of Crop Protection


Op 6 november 2018 zal Semper Florens, studievereniging der Plantenwetenschappen Wageningen Universiteit, in samenwerking met de KNPV een discussieavond organiseren. Thema van de bijeenkomst is ‘De toekomst van gewasbescherming’.

Plant, bodem en teelt

Drie specialisten zullen hun visie geven op de toekomst van gewasbescherming, waarbij ieder het onderwerp vanuit een verschillend gebied zal benaderen: plant, bodem en teelt. Na iedere presentatie is er volop ruimte voor discussie.
Geert Kessel (WUR – Plant Research) zal het onderwerp belichten vanuit het perspectief van de planten, waarbij onder andere cisgenese in aardappelen zal worden aangekaart. Jolanda Wijsmuller (Bayer) zal zich richten op de teeltkant van gewasbescherming waarbij geïntegreerd telen en biologische middelen aan bod komen. Tot slot zal Joeke Postma (WUR – Plant Research) focussen op de interactie tussen planten en de micro-organismen in de bodem.

Aanmelden

Deze discussieavond (voertaal Engels) zal plaatsvinden op 6 november om 19:15 in het Forumgebouw, zaal C0214 (2e verdieping) op de campus van Wageningen Universiteit.
Leden van de KNPV kunnen zich opgeven door een e-mail te sturen naar sf.tdlcie@wur.nl (bij voorkeur voor 30 oktober). Ook studenten van HAS Hogeschool Den Bosch en Aeres Hogeschool Dronten zijn van harte welkom. De avond is gratis toegankelijk en wordt afgesloten met een hapje en een drankje.

Wij hopen vele belangstellenden te mogen verwelkomen.

 

Terug