Kringlooplandbouw: Kansen en zorgen


“Kringlooplandbouw heeft effecten op de introductie en beheersing van plantenziekten en – plagen. Daar moeten we samen goed over nadenken!” Dit betoogde Willem Jan de Kogel, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Plantenziektekundige Vereniging (KNPV) bij aanvang de KNPV-bijeenkomst ‘Kringlooplandbouw en Plantenziekten’. Aan het eind van de bijeenkomst stond die waarschuwing nog recht overeind: er zijn kansen én zorgen.

Kringlooplandbouw staat volop in de belangstelling. In recente beleidsplannen en visies vormt kringlooplandbouw de toekomst. Maar wat betekent dit voor de introductie en beheersing van plantenziekten en –plagen? Verschillende sprekers droegen vanuit hun vakgebied voorbeelden aan.

Samenwerking

Een aspect van kringlooplandbouw is dat akkerbouwers en veehouders meer gaan samenwerken en aan ‘grondruil’ doen. Vaak gebeurt dat nu uit opportunisme, bijvoorbeeld een financiële opbrengst, zo vertelde Eric Hees (CLM). Hij pleitte voor meer diepgang in het samenwerkingscontract, zodat het voor beide partijen interessanter wordt te investeren in de kwaliteit van de bodem, en daarmee is de plantgezondheid te verbeteren. In de praktische uitvoering en in de gewasrotatie liggen nog wel uitdagingen.


Gewasrestmanagement

Gewasresten kunnen juist de bron zijn van (nieuwe) problemen met plantenziekten en -plagen, liet Jürgen Köhl (WUR) zien. “Veel pathogenen overleven en vermeerderen op gewasresten”, was zijn waarschuwing. Köhl presenteerde onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat ‘gewasrestmanagement’ duidelijk van invloed kan zijn op het tegengaan van plantenziekten en –plagen. Volgens Köhl zou dit bij het sluiten van kringlopen een aandachtspunt moeten zijn.


Biodiversiteit

Marleen Riemens (Proeftuin PAET-WUR) wees erop dat moderne technieken, zoals precisielandbouw en screening op pathogenen, nieuwe kansen bieden om te werken aan robuuste productiesystemen die bestand zijn tegen klimaatverandering en tegen plantenziekten en -plagen. Hierbij is ruimte voor biodiversiteit en natuurlijke vijanden onmisbaar, stelde Guido Sterk (IPM Impact). “Meer biodiverse systemen zijn stabieler en sterker tegen ziekten en plagen. Dat vergroot de kans op circulaire land- en tuinbouw met gezonde planten”, aldus Sterk.

Meer >>

Terug