Internationaal Jaar van de Plantgezondheid


In 2020 is er wereldwijd speciale aandacht voor het belang van gezonde planten. De VN heeft namelijk het jaar 2020 uitgeroepen tot Internationaal Jaar van de Plantgezondheid.


Tijdens een grote internationale conferentie "Protecting Plant Health in a changing world" in Helsinki oktober 2020, zal gesproken worden over plantgezondheid in relatie tot handel, klimaat, voedsel en ontwikkeling. Landen zijn gevraagd op nationaal niveau aandacht te besteden aan het thema.

De extra aandacht die er naar verwachting volgend jaar is voor planten en plantgezondheid biedt een kans om ook in Nederland  het publiek meer bewust te maken van het bestaan van plantenziekten en-plagen en van het belang van de beheersing ervan.

Terug