KNPV- Voorjaarsbijeenkomst

Op 12 mei, Internationale Dag van de Plantgezondheid, organiseerde de Koninklijke Plantenziektekundige Vereniging haar voorjaarsbijeenkomst met als thema Ziektebestrijding (bijna) zonder fungiciden in 2030 in open teeltenHoe dan?


Openingspresentatie door Yvonne Gooijer (CLM)

Hieronder volgt een korte samenvatting van de bijeenkomst met de powerpoints van de sprekers. De opnamen van alle presentaties zijn terug te kijken (zie onderaan deze pagina). 

Voor telers is het een enorme uitdaging om oogst en opbrengst op peil te houden wanneer bepaalde gewasbeschermingsmiddelen tegen plantenziekten wegvallen. In de openingspresentatie liet Yvonne Gooijer (CLM) de cijfers zien van het gebruik van werkzame stoffen en middelen door de jaren heen in open teelten. Vervolgens schetsten akkerbouwer Jasper Roubos, bollenteler Nick Hulsebosch en fruitteler Wilbert van Wijk de knelpunten waar zij tegenaan lopen in de teelt. 

Hierna volgden drie presentaties over mogelijke oplossingsrichtingen.  
Robert Graveland (directeur HZPC Research),  Jolanda Wijsmuller (Bayer Crop Science) en Leendert Molendijk (WUR Open Teelten) lichtten toe welke oplossingen er te verwachten zijn op het gebied van respectievelijk veredeling, vervangende middelen en systeemverandering.

Tot slot bespraken de 120 deelnemers (80 in zaal en 40 online) welke concrete acties nodig en mogelijk zijn vanuit de eigen organisatie zodat telers handvatten krijgen om in 2030 met weinig emissie te kunnen telen. De KNPV-werkgroep Praktijk sloot het middaggedeelte af met een presentatie door Aleid Dik.

Visiedocument
Een uitgebreide samenvatting van deze bijeenkomst is in de maak en dit visiedocument verschijnt binnenkort. Het is een eerste editie in een mogelijke reeks van zienswijzen die de KNPV op het gebied van plantenziekten, gewasbescherming en plantgezondheid wil uitbrengen.

ALV

Aansluitend vond de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV) van de KNPV plaats. Tijdens de ALV werd Leendert Molendijk met algemene stemmen gekozen tot voorzitter van de vereniging. Het bestuur bedankte Gerard Korthals voor zijn inzet het afgelopen jaar als vice-voorzitter. De dag werd afgesloten met een informeel samenzijn en buffet.
De ALV is hier terug te kijken voor leden na inloggen.

International Day of Plant Health

De bijeenkomst vond plaats op 12 mei. Deze datum is door de Verenigde Naties en de Wereldvoedsel Organisatie (FAO) uitgeroepen tot International Day of Plant Health

Terugkijken

Presentatie Jasper Roubos (akkerbouwer)

 

Presentatie Nick Hulzebosch (Bollenteler)

 

Presentatie Wilbert van Wijk (fruitteler)

 

Presentatie Robert Graveland (HZPC Research)

 

Presentatie Jolanda Wijsmuller (Bayer Crop Science)
 

 

Presentatie Leendert Molendijk (WUR Open Teelten)

 

Terugkoppeling van de discussie, Werkgroep Praktijk door Aleid Dik en afsluiting